VESSEL NAME VOYAGE ETD CMB ETA MALE ETD MALE
BLUE SKYE 140S / 140N 10-Mar-23 12-Mar-23 14-Mar-23
BLUE SKYE 141S / 141N 16-Mar-23 18-Mar-23 20-Mar-23
BLUE SKYE 142S / 142N 22-Mar-23 24-Mar-23 26-Mar-23
BLUE SKYE 143S / 143N 28-Mar-23 30-Mar-23 2-Apr-23
BLUE SKYE 144S / 144N 4-Apr-23 6-Apr-23 9-Apr-23
BLUE SKYE 145S / 145N 11-Apr-23 13-Apr-23 16-Apr-23
BLUE SKYE 146S / 146N 18-Apr-23 20-Apr-23 22-Apr-23
VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male’
SPIL NISAKA 04GELW1MA 11-Mar-23 13-Mar-23 15-Mar-23 20-Mar-23
CMA CGM NACALA 04GENW1MA 18-Mar-23 20-Mar-23 22-Mar-23 27-Mar-23 29-Mar-23
CMA CGM SERVAL 04GEPW1MA 25-Mar-23 27-Mar-23 29-Mar-23 3-Apr-23 5-Apr-23
CMA CGM CARACAL 04GERW1MA 1-Apr-23 3-Apr-23 5-Apr-23 10-Apr-23 12-Apr-23
SPIL NINGSIH 04GETW1MA 8-Apr-23 10-Apr-23 12-Apr-23 17-Apr-23 19-Apr-23
CMA CGM FOX 04GEXW1MA 22-Apr-23 24-Apr-23 26-Apr-23 1-May-23 3-May-23
SPIL NISAKA 04GEZW1MA 29-Apr-23 1-May-23 3-May-23 8-May-23 10-May-23
CMA CGM NACALA 04GF1W1MA 6-May-23 8-May-23 10-May-23 15-May-23 17-May-23
CMA CGM SERVAL 04GF3W1MA 13-May-23 15-May-23 17-May-23 22-May-23 24-May-23
CMA CGM CARACAL 04GF5W1MA 20-May-23 22-May-23 24-May-23 29-May-23 31-May-23
Voyage ETA MVMLE (W) ETA LKCMB (W) ETA INTUT (E) ETA LKCMB (E)
MSS GRAPHENE GR011W/GR011E 6-2-23 13-2-23 15-2-23 17-2-23
MSS GRAPHENE GR012W/GR012E 20-2-23 27-2-23 1-3-23 3-3-23
MSS GRAPHENE GR013W/GR013E 6-3-23 13-3-23 15-3-23 17-3-23
MSS GRAPHENE GR014W/GR014E 20-3-23 27-3-23 29-3-23 31-3-23
MSS GRAPHENE GR015W/GR015E 3-4-23 10-4-23 12-4-23 14-4-23
MSS GRAPHENE GR016W/GR016E 17-4-23 24-4-23 26-4-23 28-4-23

 

Voyage ETA MVMLE (W) ETA LKCMB (W) ETA INTUT (E) ETA LKCMB (E)
MSS GALENA G034W/G034E 31-1-23 6-2-23 9-2-23 11-2-23
MSS GALENA G035W/G035E 13-2-23 20-2-23 22-2-23 24-2-23
MSS GALENA G036W/G036E 27-2-23 6-3-23 8-3-23 10-3-23
MSS GALENA G037W/G037E 13-3-23 20-3-23 22-3-23 24-3-23
MSS GALENA G038W/G038E 27-3-23 3-4-23 5-4-23 7-4-23
MSS GALENA G039W/G039E 10-4-23 17-4-23 19-4-23 21-4-23
MSS GALENA G040W/G040E 24-4-23 1-5-23 3-5-23 5-5-23

 

VOYAGE ETA MVMLE ETA AEFJR
MSS CHROME C004W 30-1-23 21-2-23
MSS CHROME C005W 4-3-23 26-3-23
MSS CHROME C006W 6-4-23 28-4-23
MSS CHROME C007W 9-5-23 31-5-23