VESSEL NAME VOYAGE ETD CMB ETA MALE ETD MALE
AL BIDDA 114N -115S 26-Dec-23 28-Dec-23 31-Dec-23
AL BIDDA 115N -116S 3-Jan-24 5-Jan-24 8-Jan-24
AL BIDDA 116N -117S 11-Jan-24 13-Jan-24 16-Jan-24
AL BIDDA 117N -118S 19-Jan-24 21-Jan-24 24-Jan-24
AL BIDDA 118N -119S 27-Jan-24 29-Jan-24 1-Feb-24
AL BIDDA 119N -120S 4-Feb-24 6-Feb-24 9-Feb-24
VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male’
SPIL NITA 04GGPW1MA 14-Dec-23 16-Dec-23 18-Dec-23 23-Dec-23
SPIL NIKEN 04GGTW1MA 22-Dec-23 23-Dec-23 24-Dec-23 30-Dec-23
CMA CGM ALEXANDRIA 04GGZW1MA 30-Dec-23 1-Jan-24 3-Jan-24 8-Jan-24
SPIL NINGSIH 04GGXW1MA 7-Jan-24 8-Jan-24 10-Jan-24 15-Jan-24
CMA CGM CANOAS 04GH1W1MA 13-Jan-24 15-Jan-24 17-Jan-24 22-Jan-24
SPIL NISAKA 04GH3W1MA 20-Jan-24 22-Jan-24 24-Jan-24 29-Jan-24 31-Jan-24
CMA CGM LIMEIRA 04GH5W1MA 27-Jan-24 29-Jan-24 31-Jan-24 5-Feb-24
SPIL NITA 04GH7W1MA 5-Feb-24 6-Feb-24 8-Feb-24 13-Feb-24
SPIL NIKEN 04GH9W1MA 10-Feb-24 12-Feb-24 14-Feb-24 19-Feb-24
CMA CGM HAWK 04GHBW1MA 17-Feb-24 19-Feb-24 21-Feb-24 26-Feb-24
CMA CGM ALEXANDRIA 04GHFW1MA 24-Feb-24 26-Feb-24 28-Feb-24 4-Mar-24

MV MSS GRAPHENE

VESSEL NAME VOYAGE ETD LKCMB (W) ETA MVMLE (W) ETD MVMLE (E) ETA LKCMB (E)
MSS GRAPHENE GR032W/GR032E 6-10-23 8-10-23 15-10-23 16-10-23
MSS GRAPHENE GR033W/GR033E 18-10-23 20-10-23 25-10-23 27-10-23
MSS GRAPHENE GR034W/GR034E 28-10-23 30-10-23 4-11-23 6-11-23
MSS GRAPHENE GR035W/GR035E 7-11-23 9-11-23 14-11-23 16-11-23
MSS GRAPHENE GR036W/GR036E 17-11-23 19-11-23 24-11-23 26-11-23
MSS GRAPHENE GR037W/GR037E 27-11-23 29-11-23 4-12-23 6-12-23
MSS GRAPHENE GR038W/GR038E 7-12-23 9-12-23 14-12-23 16-12-23
MSS GRAPHENE GR039W/GR039E 17-12-23 19-12-23 24-12-23 26-12-23
MSS GRAPHENE GR040W/GR040E 27-12-23 29-12-23 3-1-24 5-1-24

 

MV BLUE SKYE

VESSEL NAME VOYAGE ETD LKCMB (W) ETA MVMLE (W) ETD MVMLE (E) ETA LKCMB (E)
BLUE SKYE BS017W/BS017E 13-10-23 14-10-23 19-10-23 21-10-23
BLUE SKYE BS018W/BS018E 22-10-23 24-10-23 29-10-23 31-10-23
BLUE SKYE BS019W/BS019E 1-11-23 3-11-23 8-11-23 10-11-23
BLUE SKYE BS020W/BS020E 11-11-23 13-11-23 18-11-23 20-11-23
BLUE SKYE BS021W/BS021E 21-11-23 23-11-23 28-11-23 30-11-23
BLUE SKYE BS022W/BS022E 1-12-23 3-12-23 8-12-23 10-12-23
BLUE SKYE BS023W/BS023E 11-12-23 13-12-23 18-12-23 20-12-23
BLUE SKYE BS024W/BS024E 21-12-23 23-12-23 28-12-23 30-12-23
BLUE SKYE BS025W/BS025E 31-12-23 2-1-24 7-1-24 9-1-24

 

MV MSS GALENA

Voyage ETD INTUT (W) ETA MVMLE (W) ETD MVMLE (E) ETA INTUT (E)
MSS GALENA 0023 1-10-23 3-10-23 10-10-23 12-10-23
MSS GALENA 0024 14-10-23 16-10-23 18-10-23 20-10-23
MSS GALENA 0025 21-10-23 23-10-23 25-10-23 27-10-23
MSS GALENA 0026 28-10-23 30-10-23 1-11-23 3-11-23
MSS GALENA 0027 4-11-23 6-11-23 8-11-23 10-11-23
MSS GALENA 0028 11-11-23 13-11-23 15-11-23 17-11-23
MSS GALENA 0029 18-11-23 20-11-23 22-11-23 24-11-23
MSS GALENA 0030 25-11-23 27-11-23 29-11-23 1-12-23
MSS GALENA 0031 2-12-23 4-12-23 6-12-23 8-12-23
MSS GALENA 0032 9-12-23 11-12-23 13-12-23 15-12-23

 

MV MSS OPAL

VESSEL NAME VOYAGE ETD MVMLE (S) ETA ADDU (S) ETD ADDU (N) ETA MVMLE (N)
MSS OPAL OP001S/OP001N 9-10-23 14-10-23 17-10-23 20-10-23
MSS OPAL OP002S/OP002N 22-10-23 25-10-23 27-10-23 30-10-23
MSS OPAL OP003S/OP003N 1-11-23 4-11-23 6-11-23 9-11-23
MSS OPAL OP004S/OP004N 11-11-23 14-11-23 16-11-23 19-11-23
MSS OPAL OP005S/OP005N 21-11-23 24-11-23 26-11-23 29-11-23
MSS OPAL OP006S/OP006N 1-12-23 4-12-23 6-12-23 9-12-23
MSS OPAL OP007S/OP007N 11-12-23 14-12-23 16-12-23 19-12-23
MSS OPAL OP008S/OP008N 21-12-23 24-12-23 26-12-23 29-12-23
MSS OPAL OP009S/OP009N 31-12-23 3-1-24 5-1-24 8-1-24

 

MV MSS CHROME

VESSEL NAME VOYAGE ETD MVMLE ETA FUJAIRAH ETD FUJAIRAH ETA MVMLE
MSS CHROME C008/23 12-9-23 18-9-23 20-10-23 26-10-23
MSS CHROME C009/23 5-11-23 11-11-23 14-11-23 20-11-23
MSS CHROME C010/23 30-11-23 6-12-23 9-12-23 15-12-23
MSS CHROME C011/23 25-12-23 31-12-23 3-1-24 9-1-24